Monday, January 14, 2008

ಮದ್ಯಸಾರ

ತಲ್ಲಣವಾಗುವುದು ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ
ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಕುಡಿದವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಊರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದೋರಿಗೆ
ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಮದಿರೆಯೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ?

No comments:

~~~~~~ಮೀ ನ ಹೆ ಜ್ಜೆ