Tuesday, February 5, 2008

ಮದ್ಯಸಾರ

ನೀನಂದಂತೆ ಕುಡಿವುದ ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು
ನಿಜ, ಈಗುಳಿದಿಲ್ಲ ನೋವಿನ ಕಾರಣ
ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸವಾದೊಡನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಆಗೋದಿಲ್ಲವೆ ಅದು ರಾಜಕಾರಣ?

~~~~~~ಮೀ ನ ಹೆ ಜ್ಜೆ