Wednesday, February 20, 2008

ಮದ್ಯಸಾರ

ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆದಕಬೇಡಿ ನೀವು
ತಿಳಿಯೆನು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ
ಗತಕಾಲ ಮರೆಯಲೆಂದಲ್ಲವೆ ಈ ಒದ್ದಾಟ
ಕುಡುಕನು ಚರಿತ್ರಹೀನ, ಬಾಟಲಿಪುತ್ರ

No comments:

~~~~~~ಮೀ ನ ಹೆ ಜ್ಜೆ